FANDOM


Gias je očna tehnika koja omogućava korisniku da naredi bilo kojoj osobi bilo šta nakon čeka će ona poslušati
75u5u8

Gias

naredbu ma kakva god ona bila. Poznati korisnici Gisasa su Luluš, Imerator Čarls i Mao.

KorišćenjeEdit

Da bi Gias uopšete delovao potreban je direktan očni kontakt sa osobom kojoj se upućuje naređenje. Mana Giasa je ta što se ne može koristi dva puta na istoj osobi.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.